Cookies
Wij maken op deze website gebruik van session cookies en van session storage.

Session cookies
Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.

Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Formulieren (Contact form 7 plugin)

Met de standaardconfiguratie doet deze plug-in op zichzelf niet:

  • het tracken van gebruikers (stealth modus);
  • het schrijven van alle persoonlijke gegevens van gebruikers naar de database;
  • alle gegevens naar externe servers verzenden;
  • cookies gebruiken.

We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken.
De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Website statistieken
Wij maken geen gebruik van tools welke persoonsgegevens verwerken om zo websitestatistieken bij te houden.

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet zijn wij verplicht om toestemming te vragen aan onze website bezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Dit geldt niet voor functionele cookies.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content van derde partijen
Deze website bevat geen embedded content van derde partijen.

Samenvatting
We hebben er expliciet voor gekozen om zo min mogelijk persoonsgegevens van onze gebruikers te verwerken. Omdat we alleen gebruik maken van technische en functionele cookies zijn we niet wettelijk verplicht om een cookie consent banner te tonen aan onze gebruikers